Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32536
Title: Корпоративна соціальна відповідальність як стратегічний аспект досягнення фінансової стійкості бізнесу
Authors: Чепелюк М. І.
Гаркуша В. О.
Keywords: соціальна відповідальність
мінімізація витрат
сталий розвиток
стратегія
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Чепелюк М. І. Корпоративна соціальна відповідальність як стратегічний аспект досягнення фінансової стійкості бізнесу / М. І. Чепелюк, В. О. Гаркуша // Управління розвитком. – Т. 18. – № 4. – С. 19-29.
Abstract: В сучасних умовах турбулентного економічного середовища на тлі посилення дії принципу квазістабільності ринкової кон’юнктури, глобалізації, конкурентної боротьби корпоративна соціальна відповідальність стає рушійною силою встановлення ринкових пропорцій та перспектив розвитку суб’єктів бізнесу. Це, у свою чергу, обґрунтовує значущість розробки питання корпоративної соціальної поведінки як стратегічного аспекту досягнення фінансової стійкості у практичній діяльності суб’єктів ринку, а форми її імплементації згідно з цілями компанії залишаються актуальними повсякчас. Мета роботи полягає у розробці теоретико-методичного обґрунтування щодо ролі корпоративної соціальної відповідальності в оптимізації витрат компанії та її впливу на базові фінансові показники, а також виявленні взаємозв’язку між витратами на корпоративну соціальну поведінку та підвищенням цінності компаній. Об’єктом дослідження є корпоративна соціальна відповідальність як один з інструментів досягнення фінансової результативності бізнесу. Теоретичним підґрунтям став аналіз робіт і публікацій провідних науковців соціально відповідальних практик, дослідження даних щодо практик КСВ успішних українських та міжнародних компаній, а також визначення взаємозв’язку між поточним скороченням прибутків компанії за рахунок соціально орієнтованих витрат та сталим розвитком бізнесу на тлі впровадження КСВ. Отримані результати теоретико-методичного характеру дозволили продемонструвати модель КСВ фінансово стійкої компанії та охарактеризувати переваги і джерела зниження витрат компанії, фактором формування яких є ефективне впровадження соціально-відповідальних практик на прикладі українських компаній. Практична цінність результатів дослідження може бути релевантна не тільки для системи менеджменту компаній, але й для стейкхолдерів, таких як, консультанти, акціонери, вчені, органи влади, оскільки висновки демонструють позитивний зв’язок між КСВ та фінансовими показниками, а стейкхолдери можуть чинити певний тиск на компанії, які в принципі не мають ніякої політики в галузі і, таким чином, спонукати їх до змін.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32536
Appears in Collections:№4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
чепелюк.pdf482,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.