Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32538
Title: Технологія аналізу конкурентної позиції банку на депозитному ринку
Authors: Тисячна Ю. С.
Keywords: банк
управління
депозит
технологія аналізу
конкурентна позиція
таксономічний аналіз
матричний метод
стратегія
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Тисячна Ю. С. Технологія аналізу конкурентної позиції банку на депозитному ринку / Ю. С. Тисячна // Управління розвитком. – Т. 18. – №4. – С. 41-56.
Abstract: Збалансована структурно та за обсягом ресурсна база банку обумовлює його можливості щодо досягнення поставлених цілей, а отже результативність діяльності, і має визначальний вплив на відтворювальний процес в економіці в цілому через перетворення залучених коштів в інвестиції. Незважаючи на суттєве скорочення кількості банків за останні 10 років (з 175 до 73), ринок депозитних ресурсів представляє собою висококонкурентне середовище. Це зумовлює необхідність пошуку адекватних сучасним умовам підходів до формування депозитних ресурсів, спрямованих на їх стабілізацію та достатність. Мета роботи – розроблення технології аналізу конкурентної позиції банку на депозитному ринку, що є основою вибору стратегії управління формуванням та використанням депозитних ресурсів. Технологія аналізу конкурентної позиції банку на депозитному ринку реалізується у таких етапах: побудова системи показників, що характеризують формування та використання депозитних ресурсів банків, розрахунок на їх основі інтегральних таксономічних показників формування та використання депозитних ресурсів банків, формування шкал якісних рівнів інтегральних показників, побудова матриці «формування депозитних ресурсів банку – використання депозитних ресурсів банку» та позиціонування у ній банків. Запропоновану технологію апробовано на прикладі діючих банків України станом на 01.01.2021 р. Її використання дозволило визначити конкурентну позицію банків на депозитному ринку й обрати на цій основі стратегію управління формуванням та використанням депозитних ресурсів для кожного банку: збереження, активізації, балансування, спрямованої дії, інтенсифікації, або агресивну стратегію.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32538
Appears in Collections:№4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тисячна.pdf800,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.