Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3383
Назва: Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік операцій в іноземній валюті" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання
Інші назви: Методические рекомендации к самостоятельной работе по учебной дисциплине "Учет операций в иностранной валюте" для студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обучения
Guidelines for independent work in the academic discipline "Accounting for Foreign Currency Transactions" for the students of the training direction 6.030509 "Accounting and Audit" of all forms of study
Автори: Лабунська С. В.
Курган Н. В.
Лабунская С. В.
Labunskaya S.
Kurhan N.
Теми: іноземна валюта
валютний курс
курсові різниці
зовнішньоекономічна діяльність
експорт
імпорт
нерезидент
иностранная валюта
валютный курс
курсовые разницы
внешнеэкономическая деятельность
экспорт
импорт
нерезидент
foreign currency
exchange rate
foreign exchange
foreign trade
export
import
non-resident
Дата публікації: 2013
Видавництво: ХНЕУ
Бібліографічний опис: Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік операцій в іноземній валюті" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / укл. С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 40 с. (Укр. мов.)
Короткий огляд (реферат): Подано методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни у вигляді практичних завдань для виконання студентами з метою поглиблення знань та набуття конкретних навичок організації зовнішньоекономічної діяльності й ведення фінансового обліку операцій в іноземній валюті. Рекомендовано для студентів економічних напрямів підготовки.
Представлены методические рекомендации к самостоятельной работе по учебной дисциплине в виде практических заданий для выполнения студентами с целью углубления знаний и приобретения конкретных навыков организации внешнеэкономической деятельности и ведения финансового учета операций в иностранной валюте. Рекомендовано для студентов экономических направлений подготовки.
Methodical recommendations for independent work on the academic discipline were performed in the form of case studies for students in order to deepen the knowledge and acquire the specific skills, as well as organizing the foreign economic activity and accounting of transactions in foreign currency.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3383
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ОБК)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.