Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/5807
Title: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Афанасьєв М. В.
Отенко В. І.
Іпполітова І. Я.
Keywords: менеджмент
організація
зовнішнє середовище
внутрішнє середовище
еволюція менеджменту
планування
психология управленческой деятельности
мотивація
контроль
організаційні та міжособистісні комунікації
ефективність управління
методи менеджменту
управлінські рішення
організаційна структура управління
психологія управлінської діяльності
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / укл. М. В. Афанасьєв, В. І. Отенко, І. Я. Іпполітова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 76 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано методичні рекомендації до виконання практичних завдань, які згруповані за двома модулями, охоплюють усі теми навчальної дисципліни і передбачають різний рівень складності: стереотипний, діагностичний, евристичний, що дозволяє визначити рівень сформованих компетентностей щодо визначення ефективності функціонування організації та взаємозв'язку її функціональних підсистем з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Рекомендовано для студентів економічних напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5807
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.