Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7494
Назва: Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів спец. 6.050100 “Облік і аудит” усіх форм навчання
Інші назви: Методические рекомендации к выполнению индивидуальных учебно-исследовательских задач по дисциплине «Учет операций в иностранной валюте» для студентов спец. 6.050100 "Учет и аудит" всех форм обучения
Guidelines for implementation of individual educational and research objectives of the discipline, "Accounting for foreign currency transactions" for special students. 6.050100 "Accounting and audit" of all forms of learning
Автори: Лабунська С. В.
Горяйнова Ю. С.
Прокопішина О. В.
Лабунская С. В.
Горяйнова Ю. С.
Прокопишина Е. В.
Labunska S. V.
Goryainova Y. S.
Prokopishyna O. V.
Теми: зовнішньоекономічна діяльність
експорт
імпорт
облік
курсові різниці
монетарні статті балансу
внешнеэкономическая деятельность
экспорт
импорт
учет
курсовые разницы
монетарные статьи баланса
foreign trade
exports
imports
accounting
foreign exchange differences
monetary balance sheet items
Дата публікації: 2007
Видавництво: ХНЕУ
Бібліографічний опис: Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів спец. 6.050100 “Облік і аудит” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. С. В. Лабунська, Ю. С. Горяйнова, О. В. Прокопішина. – Електрон. текстові дан. (224 КБ). - Х.: ХНЕУ, 2007. - 24 с. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Подано завдання для індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів з метою поглиблення теоретичних знань та закріплення практичних навичок за тематичним планом згідно з робочою програмою навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
Представлены задания для индивидуальной учебно-исследовательской работы студентов с целью углубления теоретических знаний и закрепление практических навыков по тематическому плану согласно рабочей программе учебной дисциплины. Рекомендовано для студентов экономических специальностей.
Posted task for individual teaching and research students to deepen the theoretical knowledge and practical skills for fixing thematic plan in accordance with the work program of the discipline. Recommended for students of economic specialties.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7494
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ОБК)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
С. В. Лабунська, Ю. С. Горяйнова, О. В. Прокопішина.PDF224,29 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.