Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8297
Title: Умови формування та властивості системної ефективності діяльності підприємства
Authors: Гонтарева І. В.
Keywords: система умов
дієвість
системна ефективність
результативність
економічність
функціональна організованість
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Гонтарева І. В. Умови формування та властивості системної ефективності діяльності підприємства / І.О. Гонтарева // Економіка розвитку. - 2014. - №4. - С. 79-82
Abstract: Обґрунтовано перехід від системи умов функціонування і розвитку підприємства до оцінювання системної ефективності, в якій умови взаємозалежні і взаємодоповнювані. Розроблено структурну схему взаємозв'язків у процесі формування ефективності господарської діяльності підприємства. Встановлено, що основними компонентами системи умов є результативність як рівень досягнення об'єктивно необхідних цілей, економічність як рівень використання потенціалу продуктивних сил, функціональна організованість як ступінь узгодженості, взаємодоповнюваності і взаємодії елементів соціально-економічної системи. З'ясовано, що основними властивостями системної ефективності є цілісність, динамічність, складність; наведено їх характеристику.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8297
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.