Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9570
Назва: Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" для студентів спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060107 "Логістика" денної форми навчання
Інші назви: Рабочая программа учебной дисциплины "Методология и организация научных исследований" для студентов специальностей 8.03060101 "Менеджмент организаций и администрирование", 8.03060102 "Менеджмент инновационной деятельности", 8.03060107 "Логистика" дневной формы обучения
Syllabus of the academic discipline "Methodology and Organization of Research" for full-time students of specialities 8.03060101 "Organization Management and Administration", 8.03060102 "Management of Innovative Activity", 8.03060107 "Logistics"
Автори: Сисоєв В. В.
Верещагіна Г. В.
Сысоев В. В.
Верещагина А. В.
Sysoiev V. V.
Vereshchagina G. V.
Теми: методологія
організація
наукові дослідження
програма
методи
оцінювання
методология
организация
научные исследования
программа
методы
оценивание
methodology
organization
research
syllabus
methods
evaluation
Дата публікації: 2015
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" для студентів спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060107 "Логістика" денної форми навчання [Електронний ресурс] / укл. В.В. Сисоєв, Г.В. Верещагіна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (580 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 42 с. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Уміщено опис та структуру навчальної дисципліни, її мету і завдання, зміст навчальної програми за модулями й темами, теми практичних занять, завдання для самостійної роботи. Розглянуто методи навчання і контролю знань, наведено структуру індивідуального творчого наукового завдання та зразок комплексного контрольного завдання для проведення підсумкової контрольної роботи з критеріями оцінювання. Наведено систему оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей студентів за видами занять, темами і тижнями навчання. Рекомендовано для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент інноваційної діяльності", "Логістика".
Помещены описание и структура учебной дисциплины, ее цель и задачи, содержание учебной программы по модулям и темам, темы практических занятий, задания для самостоятельной работы. Рассмотрены методы обучения и контроля знаний, приведена структура индивидуального творческого научного задания и образец комплексного контрольного задания для проведения итоговой контрольной работы с критериями оценивания. Приведена система оценивания уровня сформированности профессиональных компетентностей студентов по видам занятий, темам и неделям обучения. Рекомендовано для студентов специальностей "Менеджмент организаций и администрирование", "Менеджмент инновационной деятельности", "Логистика".
A description and the structure of the academic discipline, its goal and objectives, the content of the syllabus after the modules and themes, workshop themes, tasks for independent work are contained. The methods of learning and knowledge control are described, the structure of individual creative research assignments and a sample complex control task for the final test with assessment criteria are presented. The system of evaluation of the students' professional competence level by types of activities, themes and weeks of training is provided. Recommended for students of specialities "Organization Management and Administration", "Management of Innovative Activity", "Logistics".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9570
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (МЛІ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2015-25 ЕВ Сисоев В. В..pdf511,97 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.