Browsing by Author Сігаєва Т. Є.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Guidelines to interdisciplinary training "Organization and Modelling of Innovative Activity" for full-time students of training direction 6.030601 "Management"Tonieva K. V.; Sigaieva T. E.; Тонєва К. В.; Сігаєва Т. Є.; Тонева К. В.; Сигаева Т. Е.
2016Guidelines to practical studies on the academic discipline "Operations Management" for full-time students of training direction 6.030601 "Management"Sigaieva T. E.; Сігаєва Т. Є.; Сигаева Т. Е.
2013Guidelines to practical tasks of the educational discipline "Operational Management" for full-time students of the training direction 6.030601 "Management"Sigaieva T. E.; Сігаєва Т. Є.; Сигаева Т. Е.
2019Marketing innovations: syllabus for students of all specialties of the second (master's) levelSigaieva T. E.; Сігаєва Т. Є.; Сигаева Т. Е.
2017Operations Management : guidelines to self-study of Bachelor's (first) degree students of speciality 073 "Management"Sigaieva T. E.; Сігаєва Т. Є.; Сигаева Т. Е.
2012Syllabus of the educational discipline "Operations Management" for students of study direction 6.030601 "Management" for daily form of learningSigaieva T. E.; Сігаєва Т. Є.
2015Вдосконалення напрямків формування інвестиційної стратегії інноваційного підприємстваСігаєва Т. Є.; Сигаева Т. Е.; Sigaieva T. E.
2024Венчурний капітал та його роль у розвитку інноваційних підприємствСігаєва Т. Є.; Петровська С. І.; Іванишин С. І.
2008Визначення інвестиційної привабливості промислових підприємствЯстремська О. М.; Сігаєва Т. Є.; Ястремская Е. Н.; Сигаева Т. Е.; Iastremska O. M.; Sigaieva T. E.
2008Задоволення потреб інвестора як основа активізації інвестиційної діяльності підприємстваСігаєва Т. Є.; Сигаева Т. Е.; Sigaieva T. E.
2023Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі: необхідність та стан в сучасних умовахСігаєва Т. Є.; Місюкевич В. І.; Тимченко А. М.
2022Логістичне обслуговування. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівняСігаєва Т. Є.
2023Логістичне обслуговування: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика» першого (бакалаврського) рівняСігаєва Т. Є.
2019Логістичне обслуговування: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського)Сігаєва Т. Є.
2019Маркетинг інновацій. Методичні рекомендації до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМартиненко М. В.; Сігаєва Т. Є.
2019Маркетинг інновацій. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМартиненко М. В.; Сігаєва Т. Є.
2019Маркетинг інновацій: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського рівня)Мартиненко М. В.; Сігаєва Т. Є.
2023Менеджмент виробництва товарів та послуг: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняСігаєва Т. Є.
2015Методичний підхід до визначення економічної ефективності інвестиційних проектівСігаєва Т. Є.; Сигаева Т. Е.; Sigaieva T. E.
2014Методичні рекомендації до міждисциплінарного тренінгу "Організація діяльності підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняІванова В. Й.; Захаров В. А.; Томах В. В.; Сігаєва Т. Є.; Веретенникова Г. Б.; Мажник Л. О.; Иванова В. И.; Сигаева Т. Е.; Веретенникова А. Б.; Мажник Л. А.; Ivanova V. I.; Zakharov V. A.; Tomakh V. V.; Sigaieva T. E.; Veretennikova G. B.; Mazhnyk L. O.