Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21922
Title: Теоретичні засади розвитку глобальних ланцюгів створення вартості
Authors: Кизим М. О.
Крамарев Г. В.
Іванова О. Ю.
Хаустова В. Є.
Keywords: ланцюг цінності
додана вартість
глобальний ланцюг створення вартості
глобальні виробничі мережі
концепція
модель
класифікація
переваги
ризики
Issue Date: 2018
Citation: Кизим М. О. Теоретичні засади розвитку глобальних ланцюгів створення вартості / М. О. Кизим, Г. В. Крамарев, О. Ю. Іванова та ін. // Бізнес Інформ. - 2018. – № 12. – С. 39-51.
Abstract: В статті визначено, що стрімкий розвиток сучасних технологій та поширення процесів глобалізації призвели до трансформаційних змін у світовій економіці, одним з ключових аспектів яких стало розповсюдження глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ). Мета статті полягає у визначенні, узагальненні та систематизації теоретичних засад розвитку ГЛСВ. В статті досліджено генезис розвитку теорії ГЛСВ та досліджено її основний понятійний апарат. Розглянуто модель ланцюга створення вартості та принципи його роботи. Проаналізовано особливості та напрямки участі країн в глобальній системі ланцюгів створення вартості. Узагальнено генезис концепції ГЛСВ. Запропоновано тлумачення сутності поняття «глобальний ланцюг створення вартості». Розглянуто характеристику різних його типів. Визначено форми управління ГЛСВ та способи організації поставок в їх межах. Узагальнено переваги та ризики участі країн у ГЛСВ. Виділено основні характеристики напрямів досліджень глобальних ланцюгів та мереж. Доведено, що дослідження теоретичних основ функціонування ГЛСВ є важливими для визначення причинно-наслідкового зв’язку між особливостями розвитку економік країн світу та рівнем їх участі у ГЛСВ, а також є базою для формування державної та міжнародної політики. Виявлені ризики, пов’язані з участю компаній та країн у ГЛСВ мають бути враховані при проведенні оцінки зовнішньоекономічної безпеки країни з урахуванням включення її до ланцюгів створення вартості. Особливо важливим є врахування цих ризиків для країн з перехідною економікою, до яких відноситься й Україна.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21922
Appears in Collections:Статті (ЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Иванова_статья1.pdf666,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.