Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22613
Title: Теорія і практика рекламної та PR-діяльності. Робоча програма для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Зима О. Г.
Голуб М. О.
Keywords: реклама
рекламна діяльність
PR-діяльність
медіапростір
спеціальні події
медіакомунікації
виробник реклами
рекламодавець
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Теорія і практика рекламної та PR-діяльності. Робоча програма для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. О. Г. Зима, М. О. Голуб; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (672 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 49 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими має володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22613
Appears in Collections:Методичні матеріали (УСК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Зима О Г, Голуб М О.pdf758,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.