Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22956
Title: Формування та розвиток системи управління персоналом на сучасному підприємстві
Authors: Пасько М. І.
Самойленко В. В.
Keywords: управління персоналом
система управління персоналом
чинники впливу на систему управління персоналом
структура системи управління персоналом на підприємстві
розвиток системи управління персоналом
Issue Date: 2020
Citation: Пасько М. І. Формування та розвиток системи управління персоналом на сучасному підприємстві / М.І. Пасько, В.В. Самойленко // Економічні студії: Науково-практ. журнал. - 2020. - №1 (27). - С. 139-146.
Abstract: У статті розкрито сутнісне наповнення поняття система управління персоналом. Зазначено, що у сучасних умовах господарювання набувають актуальності такі чинники впливу на систему управління персоналом як демографія, трудова міграція та інноваційна активність персоналу підприємства. На основі дослідження узагальнення та систематизації існуючих підходів до структурних складових запропоновано структуру системи управління персоналом на підприємстві, що максимально розкриває найбільш пріоритетні напрямки функціонування системи. Підвищенню ефективності системи управління персоналом на підприємстві сприяє її удосконалення та подальший розвиток на підставі результатів аналізу та комплексної оцінки поточного стану за виокремленними підсистемами. Запропоновано алгоритм комплексної оцінки та розроблення комплексу заходів щодо підвищення ефективності системи управління персоналом.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22956
Appears in Collections:Статті (МЛЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Пас_ко_М.I._Самойленко_В.В..pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.