Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22957
Title: Стратегічний маркетинг: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" другого (магістерського) рівня
Authors: Рожко В. І.
Keywords: стратегія
маркетинг
сегментування
підприємство
аналіз цільового ринку
конкуренція
позиціонування
споживач
привабливість
диференціація
атрибути товару
Issue Date: 2020
Citation: Рожко В. І. Стратегічний маркетинг: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / укл. В. І. Рожко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 10 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22957
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-РПНД-Стратегічний маркетинг-Рожко В.І.pdf9,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.