Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23737
Title: Маркетинг-менеджмент у сфері послуг. Робоча програма для здобувачів спеціальності 075 "Маркетинг" третього (освітньо-наукового) ступеня
Authors: Орлов П. А.
Рожко В. І.
Keywords: маркетинг
менеджмент
послуга
управляння
організація
мотивація
контроль
стратегічний маркетинг
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Маркетинг-менеджмент у сфері послуг. Робоча програма для здобувачів спеціальності 075 "Маркетинг" третього (освітньо-наукового) ступеня [Електронний ресурс] / укл. П. А. Орлов, В. І. Рожко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (560 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 43 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, уміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, завдання щодо закріплення знань та систему оцінювання аспірантів. Рекомендовано для аспірантів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23737
Appears in Collections:Методичні матеріали (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-116-ЕВ Орлов П А, Рожко В И.pdf720,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.