Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24005
Title: Економіка і організація інноваційної діяльності : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: інновації
інноваційна діяльність
інноваційна політика підприємства
інноваційний проект
види інноваційних стратегій
життєвий цикл інновацій
суб’єкти інноваційної діяльності
інтелектуальна власність
ризики інноваційної діяльності
ефективність інноваційної діяльності
Issue Date: 2020
Citation: Економіка і організація інноваційної діяльності : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня / укл. І. Я. Іпполітова. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 16 с.
Abstract: Наведено структурно-логічну схему вивчення навчальної дисципліни. Визначено компетентності та результати навчання. Подано програму навчальної дисципліни та розкрито її зміст за змістовими модулями і темами. Визначено порядок оцінювання результатів навчання студентів та розподіл балів, що отримують студенти за тижнями протягом семестру. Рекомендовано для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" всіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24005
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕіОІД.pdf402,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.