Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26673
Title: Методичне забезпечення системи мотивації персоналу
Authors: Самойленко В. В.
Keywords: мотивація
внутрішні і зовнішні чинникі
активізація трудової діяльності
Issue Date: 2021
Citation: Самойленко В. В. Методичне забезпечення системи мотивації персоналу / В. В. Самойленко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : присвячена видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 лист. 2021 р. : тези допов. ‒ Харків, 2021. ‒ С. 303-307.
Abstract: У докризовий період разом із процесами економічного зростання і відносної стабілізації в економіці України позначився істотний перелом у цій сфері трудової мотивації. Державні, приватні корпоративні підприємства на практиці відчули, що розвиток і успіх ринкових відносин неможливий без інтеграції у «глобальні зусилля» з пошуку нових сучасних форм мотивації та стимулювання праці. Досліджуючи праці зазначених учених, які приділяють багато уваги саме мотивації працівників, ми дійшли висновку, що однією зі складних проблем залишається кількісна оцінка такого поняття, як ефективна мотивація праці, яка містить не лише легковимірювані результати праці, а й соціальний ефект, задоволення від праці самого працівника. Методика спрямована на: виявлення та ранжування внутрішніх і зовнішніх чинників, дієвих мотиваторів, які є домінантними для активізації трудової діяльності; визначення ступеня значущості для результату трудової діяльності спонукальної сили мотиваторів; визначення інструментів досягнення бажаних для підприємства результатів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26673
Appears in Collections:Статті (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Самойленко_Тези_1_с_водным_(реп).pdf568,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.