Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29073
Title: Менеджмент: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Ушкальов В. В.
Keywords: менеджмент
управління
організація
прийняття рішень
методи управління
моделі управління
інструменти управління
Issue Date: 2023
Citation: Менеджмент: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня: [Електронне видання] / укл. В. В. Ушкальов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 14 с. (Укр. мов.)
Abstract: Наведено перелік тем та ключових питань, які будуть розглянуті під час вивчення дисципліни, перелік компетентностей та результатів навчання за дисципліною, порядок оцінювання результатів навчання та розподіл балів протягом всього періоду вивчення матеріалу, а також рекомендована література. Рекомендовано для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29073
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
доп.план_!Менеджмент 2023.pdf347,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.