Skip navigation

№ 2 : [25] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 25
Дата випускуНазваАвтор(и)
2013П’ЯТИФАКТОРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕЛІТИШевчук О. А.; Шевчук Е. А.; Shevchuk О.
2013СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТИМУЛЮЮЧОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗМІННУ ЧАСТИНУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИСтепанова Е. Р.; Степанова Э. Р.; Stepanova E.
2013ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ КЛАСТЕРНО-МЕРЕЖНИХ СТРУКТУРПопов О. В.; Попов А. В.; Popov О.
2013Етапи оцінювання інтелектуального потенціалу підприємстваВоліков В. В.; Воликов В. В.; Volikov V.
2013УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВАКотиш О. М.; Котыш Е. Н.; Kotysh O.
2013РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЯКІСНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯГармідер Л. Д.; Гармидер Л. Д.; Garmider, L.
2013СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВРоманенко О. В.; Romanenko O.
2013МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМЯхкінд В. П.; Яхкинд В. П.; Yakhkind V.
2013УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ КРУИЗНОГО БИЗНЕСАЛогунова Н. А.; Logunova N.
2013The estimation of technical and technological safety of an enterprise in the context of modernization safety of an ore-dressing enterprise functioningNusinov V.; Astafieva K.; Нусінов В. Я.; Астаф’єва К. О.; Нусинов В. Я.; Астафьева Е. А.
2013БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВНОГО ЕТАПУ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУКамінська Т. Г.; Каминская Т. Г.; Kaminska T.
2013Оцінка інтерфейсної складової економічної безпеки машинобудівних підприємствВаганова Л. В.; Vaganova L.
2013The role of behavioral finance in enterprise managementDioba A.; Діоба А. В.; Диоба А. В.
2013КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМПилипенко А. А.; Березовський К. М.; Пилипенко А. А.; Березовский К. М.; Pylypenko А.; Berezovskyi К.
2013The objective laws of enterprise innovative and investment economic development under conditions of forming the new technological modePopov O.; Kalinina Y.; Попов О. Є.; Калініна Я. В.; Попов А. Е.; Калинина Я. В.
2013СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОНОВЛЕННЯ ПОНЯТЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВНикифоренко В. Г.; Nykyforenko V.
2013Развитие подходов к систематизации факторов, влияющих на функционирование рыбохозяйственного комплекса регионаАлексахина Л. В.; Алексахіна Л. В.; Aleksakhina L.
2013Шляхи підвищення якості підготовки кадрів: глобалістичний підхід у контексті сталого розвиткуГаращук О. В.; Куценко В. І.; Гаращук Е. В.; Куценко В. И.; Garashchuk O.; Kutsenko V.
2013Medical resort management in Ukraine: challenges and opportunitiesDekhtyar N.; Дехтяр Н. А.; Дехтярь Н. А.
2013СПІЛЬНІ РИСИ Й НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИМагдіч А. С.; Магдич А. С.; Magdich A.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 25