Browsing by Author Кавун С. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Analysis of the market oligopolistic model (on an example of an electricity market in mexico)Kalashnikov V. V.; Kavun S. V.; Калашников В. В.; Кавун С. В.
2016Credit Risk Assessment for Financial Institutions ActivityKavun S. V.; Vorotintsev M.; Кавун С. В.; Воротинцев М. М.; Кавун С. В.; Воротынцев М. М.
2010Архітектура комп’ютерів. Особливості використання комп’ютерів в ІС : навчальний посібникКавун С. В.; Сорбат І. В.; Kavun S. V.; Sorbat I. V.
2008Глосарій з навчальної дисципліни «Системи штучного інтелекту» для студентів напряму підготовки 0804 «Комп’ютерні науки» усіх форм навчанняКавун С. В.; Коротченко В. М.; Kavun S. V.; Korotchenko V. M.
2013Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : навчальний посібникКавун С. В.; Пилипенко А. А.; Ріпка Д. О.; Репка Д. А.; Kavun S. V.; Pylypenko A. A.; Ripka D. O.
2010Комплексна програма наскрізної практики для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" денної форми навчанняЗолотарьова І. О.; Федорченко В. М.; Мінухін С. В.; Кавун С. В.; Павленко Л. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Золотарева И. А.; Федорченко В. Н.; Минухин С. В.; Кавун С. В.; Павленко Л. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Zolotaryova I. O.; Fedorchenko V. M.; Minukhin S. V.; Kavun S. V.; Pavlenko L. A.; Butova R. K.; Gavrilova A. A.
2008Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. Навчальний посібник.Мінухін С. В.; Кавун С. В.; Знахур С. В.; Минухин С. В.; Кавун С. В.; Знахур С. В.; Minukhin S. V.; Kavun S. V.; Znakhur S. V.
2008Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Інформаційна безпека"Кавун С. В.; Носов В. В.; Огурцов В. В.; Манжай О. В.; Kavun S. V.; Nosov V. V.; Ogurtsov V. V.; Manzhaj O. V.
2013Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Етап 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Ястремська О. О.; Кавун С. В.; Ріпка Д. О.; Бардадим О. І.; Тімонін К. О.; Коротич А. А.; Захаров В. А.; Петренко О. О.; Назарова Т. Ю.; Кліцун І. В.; Гринько Ю. Б.; Ермаченко Є. В.; Yastremska O. M.; Martinenko M. V.; Yastremska O. O.; Kavun S. V.; Ripka D. O.; Bardadym O. I.; Timonin K. O.; Korotich A. A.; Zacharov V. A.; Petrenko O. O.; Nazarova T. U.; Klizun I. V.; Grinko U. B.; Yermachenko Y. V.
2019Обґрунтовання необхідності визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) для оцінки її впливу на рівень ризиків ВК/ФТРЗКавун С. В.; Внукова Н. М.; Ачкасова С. А.
2019Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищенняКолодізєв О. М.; Пономаренко В. С.; Внукова Н. М.; Ачкасова С. А.; Лебідь О. В.; Кавун С. В.; Чмутова І. М.; Андрійченко Ж. О.; Безродна О. С.; Буряк І. В.; Вейц О. І.; Гонтар Д. Д.; Гринько П. О.; Киркач С. М.; Лесик В. О.; Рац О. М.; Плескун І. В.
2008Робоча програма навчальної дисципліни "Архітектура комп’ютерів" для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" усіх форм навчанняКавун С. В.; Kavun S. V.
2012Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" всіх форм навчанняЯстремська О. М.; Пилипенко А. А.; Кавун С. В.; Ріпка Д. О.; Iastremska O. M.; Pylypenko A. A.; Kavun S. V.; Ripka D. O.
2012Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняКавун С. В.; Пилипенко А. А.; Ріпка Д. О.; Kavun S. V.; Pylypenko A. A.; Ripka D. O.
2008Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційна безпека" для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" усіх форм навчанняКавун С. В.; Kavun S. V.
2019Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90584 від 11.07.2019. Методичне обґрунтування оцінки вірогідності зв’язності страхових компаній з удосконалення процесу управління ризиками у сфері фінансового моніторингуВнукова Н. М.; Кавун С. В.; Колодізєв О. М.; Ачкасова С. А.; Гонтар Д. Д.
2008Інформаційна безпека. Навчальний посібникКавун С. В.; Носов В. В.; Манжай О. В.
2008Інформаційна безпека. Навчальний посібник. Ч. 2Кавун С. В.; Носов В. В.; Манжай О. В.; Kavun S. V.; Nosov V. V.; Manzhaj O. V.