Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21916
Title: Діагностика кар’єрної компетентності персоналу
Authors: Мартиненко М. В.
Гронь О. В.
Keywords: соціальне партнерство
роботодавці
дуальна освіта
компетентності випускників
наставництво
Issue Date: 2019
Citation: Мартиненко М. В. Діагностика кар’єрної компетентності персоналу / М. В. Мартиненко, О. В. Гронь // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. науково-практ. конф., 30–31 трав. 2019 р. : тези допов. – Х.: ДІСА ПЛЮС, 2019. – С. 370 – 371.
Abstract: Розглянуто концепцію дуальної освіти як успішну форму соціального партнерства закладів вищої освіти та бізнесу в умовах економіки, керованої знаннями. Проаналізовано існуючі форми партнерства університетів та роботодавців, бар’єри, що перешкоджають ефективному партнерству та напрями їх подолання. Підкреслено необхідність партнерства бізнесу і університетів з урахуванням довгострокових цілей і стратегій розвитку, що дозволило б вірно оцінити потреби роботодавців, визначити розриви між необхідними та існуючими навичками здобувачів освіти та розробити навчальні програми, які б допомогли усунити ці розбіжності.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21916
Appears in Collections:Статті (ЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Мартиненко_Гронь.pdf262,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.