Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22383
Title: Організація туристичних подорожей: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Стрижак О. О.
Keywords: туристичні подорожі
транспортні послуги
Issue Date: 2019
Citation: Організація туристичних подорожей: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівня / укл. О. О. Стрижак. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 12 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних, лабораторних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівня усіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22383
Appears in Collections:Методичні матеріали (Т)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-РПНД-Стрижак О.О._Організ. туристичн. подорожей.pdf578,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.