Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22933
Title: Комбінований метод для розв'язання вироджених задач безумовної оптимізації
Authors: Задачин В. М.
Keywords: безумовна оптимізація
вироджена точка мінімуму
модифікований метод Ньютона
спектральний розклад матриці
Issue Date: 2020
Citation: Задачин В. М. Комбінований метод для розв'язання вироджених задач безумовної оптимізації / В. М. Задачин // Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”. – 2020. – Вип. №1(160). – С. 52-58.
Abstract: Представлено метод другого порядку для розв'язання вироджених задач безумовної оптимізації, який є комбінацією двох методів: методу Ньютона та градієнтного методу. На кожній ітерації весь простір представляється як декартовий добуток двох підпросторів: ядра матриці Гессе та ортогонального доповнення до нього. На ядрі матриці Гессе працює градієнтний метод, а на ортогональному доповненні до нього – метод Ньютона. При цьому застосовується параметр регуляризації чисельного методу для розділення простору на два ортогональних підпростори. Розглядається також квазі-ньютонівський варіант представленого методу. Ефективність квазі-ньютонівського варіанту метода підтверджується чисельними експериментами, які були проведені на загальноприйнятих тестових функціях для задач безумовної оптимізації.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22933
Appears in Collections:Статті (ВМЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Задачин_статья_ХНУПС.pdf527,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.