Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 50 (Search time: 0.038 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Проблеми вдосконалення підготовки економістів для сучасних українських підприємств.Мартіянова М. П.; Ушкальов В. В.; Мартиянова М. П.; Martiyanova M. P.; Ushkalov V. V.
2015Літня школа на базі вищого навчального закладу : навчально-методичний посібникПолякова Г. А.; Зима О. Г.; Лола Ю. Ю.; Голуб М. О.; Білоконенко Г. В.; Cтепанов В. П.; Передрій О. О.; Бутенко C. В.; Полубєдова А. О.; Михайленко Д. Г.; Стативка О. М.; Назарова Г. В.; Лаптєв В. І.; Назаров Н. К.; Cтепанова Е. Р.; Кудіна О. М.; Пиcарчук О. В.; Тютлікова В. В.; Ушкальов В. В.; Чумак Г. М.; Плоха О. Б.; Ляшенко К. С.; Маракушин А. І.; Топорков О. М.; Улаєва Л. О.; Шльонкина І. В.; Полякова А. А.; Зима А. Г.; Голуб М. А.; Белоконенко А. В.; Передрий О. А.; Полубедова А. А.; Стативка О. Н.; Назарова А. В.; Лаптев В. И.; Кудина О. М.; Тютликова В. В.; Ушкалев В. В.; Чумак А. Н.; Плохая Е. Б.; Ляшенко Е. С.; Маракушин А. И.; Топорков А. Н.; Улаева Л. А.; Шленкина И. В.; Polyakova G.; Zyma G.; Lola Y.; Holub М.; Bіlokonenko H.; Stepanov V.; Peredrіy O.; Butenko S.; Polubiedova A.; Mykhailenko D.; Statyvka O.; Nazarova G.; Laptiev V.; Nazarov N.; Stepanovа Е.; Kudіna О.; Pysarchuk O.; Tiutlikova V.; Ushkalyov V.; Chumak G.; Plokhа O.; Liashenko K.; Marakushyn A.; Toporkov O.; Ulaeva L.; Shlionkina I.
2016Psychological aspects of personnel development in media communicationsUshkalov V. V.; Martiyanova M. P.; Ушкальов В. В.; Мартіянова М. П.; Мартиянова М. П.; Ушкальов В. В.
2010Конспект лекцій “Організація діяльності державного службовця: формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків”.Григоренко А. М.; Ушкальов В. В.; Ушкалев В. В.; Grigorenko A. M.; Ushkalov V. V.
2011Управління процесом створення цінності на підприємстві: людський фактор : монографіяУшкальов В. В.; Гришина І. В.; Безгін К. С.; Безгин К. С.; Гришина И. В.; Ушкалев В. В.; Bezgin K. S.; Grishinа I. V.; Ushkalyov V. V.
2016Поведінкові аспекти управління розвитком персоналу підприємстваУшкальов В. В.; Мартіянова М. П.; Ушкалев В. В.; Мартиянова М. П.; Ushkalov V. V.; Martiyanova M. P.
2014Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки : монографіяПономаренко В. С.; Назарова Г. В.; Наумік К. Г.; Пушкарь А. И.; Колбина Т. В.; Украинская Л. О.; Завгородняя О. С.; Назаров Н. К.; Голубева Т. В.; Ромашова Я. В.; Ушкалев В. В.; Луговая В. Н.; Знак К. А.; Сергиенко О. В.; Наумик Е. Г.; Пушкар О. І.; Колбіна Т. В.; Українська Л. О.; Завгородня О. С.; Сергієнко О. В.; Голубєва Т. В.; Ромашова Я. В.; Ушкальов В. В.; Лугова В. М.; Знак К. О.; Sergiienko O.; Ponomarenko V.; Nazarova G.; Naumik K.; Pushkar O.; Kolbina T.; Ukrainska L.; Zavgorodnia O.; Nazarov N.; Golubieva T.; Romashova Y.; Ushkalyov V.; Lugova V.; Znak K.; Пономаренко В. С.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Лідерство та партнерство в бізнесі" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчанняУшкальов В. В.; Ковальова В. І.; Ушкалев В. В.; Ковалева В. И.; Ushkalyov V.; Kovalova V.
2011Організація діяльності державного службовця : навчальний посібникУшкальов В. В.; Григоренко А. М.; Наумік К. Г.; Наумик Е. Г.; Григоренко А. М.; Ушкалев В. В.; Naumik K. G.; Grigorenko A. M.; Ushkalov V. V.
2012Теоретичні підходи до оцінки стратегічного розвитку персоналу підприємстваУшкальов В. В.; Ушкалев В. В.; Ushkalyov V. V.